Thứ Ba, Tháng Một 18, 2022

Khoa học Vũ Trụ

Ngoại quyển là gì

Ngoại quyển là gì? Vị trí, đặc điểm của tầng lớp ngoại quyển

Ngoại quyển là gì? Ngoại quyển là lớp ngoài cùng của bầu khí quyển Trái đất.Đặc điểm của lớp ngoại quyển Ngoại quyển là lớp ngoài cùng của bầu khí quyển của chúng ta. “Exo” có nghĩa là bên ngoài và là...
Tầng điện ly là gì

Tầng điện ly là gì? Vị trí, đặc điểm của tầng điện ly

Tầng điện ly là gì? Tầng điện ly là một phần rất tích cực của khí quyển, nó lớn lên và co lại tùy thuộc vào năng lượng mà nó hấp thụ từ Mặt trời. Tên...
Tầng nhiệt khí quyển

Nhiệt khí quyển là gì? Vị trí, đặc điểm tầng nhiệt khí quyển

Nhiệt khí quyển là gì? Nhiệt khí quyển là một lớp của khí quyển Trái đất. Khí quyển nằm phía trên trung quyển và bên dưới ngoại quyển.Đặc điểm của tầng nhiệt khí quyển Khí quyển nằm...
Tầng trung lưu

Tầng trung lưu là gì? Vị trí, đặc điểm của tầng trung lưu

Tầng trung lưu là gì? Tầng trung lưu là một lớp khí quyển của Trái đất. Tầng trung lưu nằm phía trên tầng bình lưu và bên dưới khí quyển.Đặc điểm của tầng trung lưu Tầng trung lưu...
Tầng bình lưu là gì

Tầng bình lưu là gì? Vị trí, đặc điểm của tầng bình lưu

Tầng bình lưu là gì? Tầng bình lưu là một lớp của khí quyển Trái đất. Tầng bình lưu nằm phía trên tầng đối lưu và bên dưới tầng trung lưu.Đặc điểm của tầng bình lưu Ở...
Tầng đối lưu là gì

Tầng Đối Lưu Là Gì? Vị Trí, Đặc Điểm Của Tầng Đối Lưu

Tầng đối lưu là gì? Tầng đối lưu là lớp trong cùng của khí quyển Trái đất.Đặc điểm của Tầng đối lưu Gần bề mặt Trái đất nhất, chúng ta có tầng đối lưu. “Tropos” có...
Bầu khí quyển là gì

Bầu khí quyển là gì? Bầu khí quyển Trái Đất có mấy tầng

Bầu khí quyển của Trái đất là gì? Bầu khí quyển của Trái đất tương tự như một chiếc áo khoác cho hành tinh của chúng ta. Nó bao quanh hành tinh của chúng ta, giữ...
Sao chổi là gì

Sao chổi là gì? Đến từ đâu & tại sao sao chổi lại có...

Sao chổi thường được gọi là "quả cầu tuyết bẩn." Chúng còn sót lại sau quá trình hình thành các ngôi sao và hành tinh hàng tỷ năm trước.Sao chổi là gì?Sao chổi là những...
Thứ tự các hành tinh trong hệ mặt trời

Thứ Tự Các Hành Tinh Trong Hệ Mặt Trời (Khoảng Cách, Vị Trí)

Trong 60 năm qua, con người đã bắt đầu khám phá hệ mặt trời của chúng ta một cách nghiêm túc. Từ những lần phóng đầu tiên vào cuối những năm 1950 cho đến ngày...