Các hình dạng của mặt trăng

Chúng ta có một cái nhìn hơi khác về Mặt trăng mỗi đêm. Chúng tôi mô tả cách Mặt trăng trông như thế nào với 8 giai đoạn hoặc hình dạng của Mặt trăng:

  • Trăng mới
  • Trăng lưỡi liềm đầu tháng. (Trăng non)
  • Bán nguyệt đầu tháng. (Trăng thượng huyền)
  • Trăng khuyết đầu tháng. (Trăng trương huyền tròn dần)
  • Trăng tròn. (Vọng, hay Trăng rằm)
  • Trăng khuyết cuối tháng
  • Bán nguyệt cuối tháng
  • Trăng lưỡi liềm cuối tháng
Nếu bạn đã nhìn vào bầu trời đêm, bạn có thể nhận thấy Mặt trăng dường như thay đổi hình dạng mỗi đêm. Một số đêm, Mặt trăng có thể trông giống như một lưỡi liềm hẹp. Những đêm khác, Mặt trăng có thể trông giống như một vòng tròn sáng. Và vào những đêm khác, bạn có thể hoàn toàn không nhìn thấy Mặt trăng. Các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng mà chúng ta nhìn thấy vào các thời điểm khác nhau trong tháng được gọi là các giai đoạn của Mặt Trăng.
Các giai đoạn của mặt trăng
Hình dạng của Mặt trăng thay đổi trong suốt tháng
Lý do tại sao điều này xảy ra? Hình dạng của Mặt trăng không thay đổi trong suốt tháng. Tuy nhiên, quan điểm của chúng ta về Mặt trăng không thay đổi.

Mặt trăng không tự tạo ra ánh sáng. Chỉ có một nguồn ánh sáng duy nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, và đó là Mặt trời. Nếu không có Mặt trời, Mặt trăng của chúng ta sẽ hoàn toàn tối. Những gì bạn có thể đã nghe gọi là “ánh trăng” thực chất chỉ là ánh sáng mặt trời phản chiếu từ bề mặt Mặt trăng.

Ánh sáng của Mặt trời đến từ một hướng, và nó luôn chiếu sáng, hoặc sáng lên, một nửa của Mặt trăng – mặt của Mặt trăng đối diện với Mặt trời. Mặt khác của Mặt trăng là bóng tối.

Vị trí của mặt trăng và mặt trời
Vị trí của Mặt trăng và Mặt trời trong mỗi giai đoạn của Mặt trăng và Mặt trăng khi nó xuất hiện từ Trái đất trong mỗi giai đoạn.

Trên Trái đất, quan điểm của chúng ta về phần được chiếu sáng của Mặt trăng thay đổi mỗi đêm, tùy thuộc vào vị trí Mặt trăng trên quỹ đạo hoặc đường đi quanh Trái đất. Khi chúng ta có cái nhìn đầy đủ về phía được chiếu sáng hoàn toàn của Mặt Trăng, giai đoạn đó được gọi là trăng tròn.

Nhưng sau mỗi đêm trăng tròn, khi Mặt trăng quay quanh Trái đất, chúng ta bắt đầu ít thấy Mặt trăng được Mặt trời chiếu sáng hơn. Cuối cùng, Mặt trăng đạt đến một điểm trong quỹ đạo của nó khi chúng ta không nhìn thấy bất kỳ Mặt trăng nào được chiếu sáng. Tại thời điểm đó, phía xa của Mặt trăng hướng về phía Mặt trời. Giai đoạn này được gọi là trăng non. Trong thời kỳ trăng non, mặt đối diện với Trái đất là bóng tối.

8 giai đoạn của Mặt trăng

Các hình dạng của mặt trăng
8 giai đoạn của mặt trăng

 – Trăng Mới: Chúng ta không thể nhìn thấy Mặt trăng khi nó là trăng non.

 – Trăng lưỡi liềm đầu tháng: Ở Bắc bán cầu, chúng ta thấy pha lưỡi liềm đầu tháng như một hình trăng lưỡi liềm mỏng ở bên phải.

 – Bán nguyệt đầu tháng (trăng thượng huyền): Chúng tôi thấy hình dạng trăng thượng huyền là nửa vầng trăng.

 – Trăng khuyết đầu tháng: Hơn một nửa mặt trăng được chiếu sáng nhưng vẫn chưa tròn

 – Trăng tròn (full moon): Mặt trăng hướng về trái đất được mặt trời chiếu sáng hoàn toàn

 – Trăng khuyết cuối tháng (Waning Gibbous): Hơn một nửa mặt trăng được chiếu sáng. Mức độ tròn giảm dần.

 – Trăng bán nguyệt: Một nửa mặt trăng được chiếu sáng.

 – Trăng lưỡi liềm cuối tháng: Đây là phần mặt trăng cuối cùng mà chúng ta có thể nhìn thấy trước khi nó tối hoàn toàn.

Mặt Trăng lần lượt hiển thị tám giai đoạn này khi nó di chuyển qua chu kỳ của nó mỗi tháng. Mất 27 ngày để Mặt trăng quay quanh Trái đất. Điều đó có nghĩa là chu kỳ của Mặt trăng dài 27 ngày.

||Bài viết khác: