Các hành tinh trong hệ mặt trời

Hệ mặt trời của chúng ta là nơi cư trú của 8 hành tinh tuyệt vời. Một số nhỏ và nhiều đá; một số  khác thì lớn và chứa nhiều khí. Một số nóng đến nỗi kim loại sẽ nóng chảy trên bề mặt. Những một số khác đang lạnh cóng.

Bạn có muốn biết thêm về 8 hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta không? Nhấp vào một trong các hành tinh trong hệ mặt trời bên dưới để bắt đầu.

Sao thuỷ

Sao Thuỷ

Sao kim

Sao kim

Trái Đất

Trái Đất

Sao Hoả

Sao Hoả

Sao Mộc

Sao Mộc

Sao Thổ

Sao Thổ

Sao Thiên Vương

Sao Thiên Vương

Sao Hải Vương

Sao Hải Vương